เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การเตรียมดินปลูกมะนาว


การเตรียมดินปลูกมะนาวและขนาดของวงบ่อซีเมนต์

ขนาดของวงบ่อซีเมนต์แนะนำให้เกษตรกรใช้ จะใช้ขนาดวงเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร แต่เดิมฝาวงบ่อคุณพิชัยใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร เท่ากับขนาดของวงบ่อ เมื่อปลูกไปนาน 2-3 ปี พบว่า รากของต้นมะนาวจะโผล่ออกมานอกวงและชอนลงไปในดิน ทำให้ควบคุมในเรื่องของการบังคับให้ออกนอกฤดูได้ยากมากขึ้น ปัจจุบัน จึงได้แนะนำเกษตรกรและแก้ไขให้ซื้อฝาวงบ่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของวงบ่อ ใช้ฝาวงบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 90 เซนติเมตร กว้างกว่า 10 เซนติเมตรดินผสมที่จะใช้ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ จะใช้วัสดุปลูกหลัก 3 ชนิด คือ หน้าดิน 3 ส่วน ขี้วัวเก่า 1 ส่วน และเปลือกถั่วเขียว 2 ส่วน ผสมคลุกเคล้ากัน การใช้เปลือกถั่วเขียวจะช่วยให้สภาพดินมีการระบายน้ำที่ดี ถ้าใช้แค่หน้าดินผสมกับขี้วัวจะทำให้ดินปลูกแน่น เวลาให้น้ำไป 3-4 วัน น้ำยังไม่ถึงข้างล่างของวงบ่อ ยังได้ยกตัวอย่างปริมาณของดินที่จะใช้ในการปลูกมะนาว จำนวน 100 วงบ่อ จะต้องใช้หน้าดินประมาณ 1 คันรถสิบล้อ เทคนิคในการผสมวัสดุปลูกจะต้องปูพื้นด้วยหน้าดินเป็นขั้นแรก หลังจากนั้น ใส่ขี้วัวเก่าเป็นชั้นที่ 2 แล้วตามด้วยเปลือกถั่วเขียวเป็นชั้นบนสุด หลังจากนั้นใช้เครื่องตีพรวนติดรถไถจะเร็วกว่าใช้แรงงานคน

1 ความคิดเห็น:

 1. ขออนุญาตฝากเว็บบล็อก "การปลูก

  มะนาว
  " ด้วยนะครับ

  http://xn--12ca1egi1blrni1hsahrq3e.blogspot.com/
  เว็บนี้เป็นบล็อกเกี่ยวกับ "การปลูกมะนาว" เพราะเรารู้ว่า "การปลูกมะนาว" ต้องใช้ความอดทนเป็น

  อย่างมาก "การปลูกมะนาว" จะต้องมีความรู้พอสมควร ถึงจะปลูกมะนาวได้สำเร็จได้ ดังนั้น "การปลูก

  มะนาว" จึงเป็นศาสตร์อีกอย่างหนึ่งใน "การปลูกมะนาว" เพราะฉนั้นเราจึงอยากเผิยแพร่ให้ผู้เข้าชม

  เว็บไซต์รู้จักวิธี "การปลูกมะนาว" มากยิ่งขึ้น

  ตอบลบ